Anitrasistisk Senter holder gratis jobbkurs for ungdom

– Jobben kan bli din!

På JobbX sine kurs lærer ungdom å skrive CV og søknad og får råd om hvordan de skal gjennomføre jobbintervjuer. På bildet. Kursholdere Hafsa Maqbul (t.v) og Karen Bøhle Aarhus (tredje fra venstre) diskuterer med deltakere på JobbX' strategidag
Jo tidligere du blir kjent med hvordan jobbsøkerprosessen fungerer, desto større er sjansen for å lykkes, sier Hafsa Maqbul ved JobbX, som er Antirasistisk Senters tilbud for unge arbeidssøkere.

 

– Når jeg forteller at hundrevis av ungdommer kommer hit på eget initiativ hvert år for å lære å søke jobb, og at tilbudet vårt er gratis og åpent for alle, er det mange som ikke tror meg, sier Hafsa Maqbul, som er kursansvarlig og kursholder hos Jobb X.

JobbX er ifølge dem selv et unikt tilbud som har spesialisert seg på jobbsøkerkurs for ungdom generelt og minoritetsungdom spesielt.

–  I 2014 hadde vi 400 unike deltagere, og mellom 60-70 prosent av de som bruker metodene, går ut i jobb eller annen aktivitet etter å ha vært hos oss, forteller hun.

Tidlig inn
For å kvalifiseres til å delta på NAV sine jobbsøkerkurs, må du først registrere deg som arbeidsledig.

En del tror at erfaring bare er formell erfaring fra en ansettelse, men det stemmer jo ikke.

– Vi ser på det som unødvendig at ungdom kommer inn i NAV-systemet før de virkelig må, sier Matilda von Sydow, daglig leder ved JobbX. – De fleste som kommer til oss, går fremdeles på skole. Mange føler et generelt behov for å få vite mer om hvordan jobbsøking foregår, eller de trenger konkrete råd om søknad, CV-skriving, intervju og så videre.

Hafsa Maqbul viser til forskning fra SINTEF som dokumenterer at det er viktig med forebyggende arbeid som gir selvtillit og en mestringsfølelse. Hvis den unge har utfordringer knyttet til frafall fra skole, vanskelige forhold hjemme el, er tidlig innsats særlig viktig. Ungdom som ikke får tilstrekkelig og god nok oppfølgning i tidlig alder, kan i verste havne i ond sirkel som kan føre til at antall unge uføre og langtidsledige øker.

– Hvordan får de unge vite om deres tilbud?

– Ofte er det gjennom jungeltelegrafen. I tillegg reiser vi ut på skoler og forteller om hva vi gjør.

Matnyttige kurs
Jobbsøkerkurset er tilpasset ungdom, og det er deres behov som bestemmer.

– Vi har drop-in-timer der du kan få en-til-en-veiledning, og vi har korte, intensive jobbsøkerkurs over tre dager. Disse må du melde deg på.

JobbX er en underavdeling av Antirasistisk Senter (ARS) og har lokaler i Oslo sentrum. Der er det god plass til tradisjonell undervisning, men også mulighet for ungdommen til å bruke PC og være sosiale.

– På jobbsøkerkursene legger vi stor vekt på å være målrettede og effektive. Ungdommen skal få en rask og matnyttig innføring i alle de viktigste sidene ved jobbsøkingen. Vi går gjennom søknad, CV og intervju. For å gjøre kurset så realistisk som mulig, har vi intervjutrening og rollespill. Mange av ungdommene forteller at intervjutreningen er både den morsomste og skumleste delen. Ganske mange er ikke forberedt på hvor intenst det kan være å få oppmerksomheten rettet mot seg, sier Maqbul.

JobbX har tre ansatte, hvorav én jobber i halv stilling.

– Men vår viktigste ressurs er kursholderne, som jobber her på timebasis. Vi har over 30 kursholdere, og de har bakgrunn fra en lang rekke yrker og utdanninger. Vi har NAV-ansatte, dansere, psykologistudenter og en hel rekke andre. Mange av dem har dessuten selv flerspråklig bakgrunn. Det betyr at vi har veldig mye å spille på i møtet med ungdommene, sier Maqbul.

Bevissthet om kompetanse
Ni av ti som kommer til JobbX, har et utenlandskklingende navn. I tillegg til å lære ungdommene om jobbsøk, forteller JobbX om viktigheten av å bruke sitt nettverk for å skaffe seg arbeid.

– Det er dessverre et statistisk faktum at det er vanskeligere å få jobb med et «fremmed» navn, sier Maqbul med henvisning til Institutt for samfunnsforsknings mye omtalte rapport om minoriteters tilgang til arbeidslivet.

– Men det er ikke noe vi er opptatt av å snakke om hvis ikke ungdommene selv tar det opp. Vårt svar på denne utfordringen er at det er ekstra viktig for ungdom med minoritetsbakgrunn å ha en så god CV og søknad som mulig, og det hjelper vi dem med, sier von Sydow.

Hos JobbX lærer ungdommene hvordan de skal presentere seg som arbeidssøkere, vise fram sine gode sider og trekke fram relevant kompetanse overfor potensielle arbeidsgivere.

– Mange av dem som kommer hit, har aldri hatt en jobb før. En del tror at erfaring bare er formell erfaring fra en ansettelse, men det stemmer jo ikke. Søker du f eks jobb i en barnehage, kan det være relevant om du har yngre søsken. En viktig del av vår jobb er å bevisstgjøre ungdommen på egen kompetanse og hjelpe dem å finne ut av hva som er deres motivasjon for å søke jobb. Har du tenkt nøye gjennom hvorfor du søker jobb og hva du er ute etter, er det lettere å være målrettet som arbeidssøker.

Hun trekker fram en av JobbX sine kursholdere som eksempel på dette.

– Personen startet i sin tid som deltaker på jobbsøkerkurs hos oss. Han kunne hele ni språk, og søkte jobb på Tusenfryd. Han «solgte seg inn» nettopp på språkkompetansen, som jo er relevant på en arbeidsplass der det er mange turister.

Kamp om midler
JobbX har eksistert i ti år og har gått fra å være et frivillig tilbud til å bli en organisasjon med spesialkompetanse på å hjelpe unge arbeidssøkere.

– En av inntektskildene våre er å selge kurs til andre. Da lærer vi også bort vår metode til andre som jobber med ungdom gjennom et veilederkurs.  Vi har blant annet holdt kurs i Trondheim, Sørum, Vang og Tønsberg.

Men selv om JobbX tjener noen penger på å selge kurs, er de som andre organisasjoner prisgitt finansiering utenfra.  Hvert år må de søke penger for å holde virksomheten gående. De får i dag støtte fra blant annet Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Oslo kommune. De bruker dessuten en god del tid på å søker penger fra stiftelser og legater.

– Vi jobber nå med å overbevise politikerne om at JobbX er et tiltak som fortjener mer permanent finansiering, men det er en lang og arbeidskrevende prosess å få til. Vi ser at det er behov der ute, og at vi, slik vi vurderer resultatene av vårt arbeid, er med på å forebygge ungdomsledighet.