Nesten halvparten lykkes i introduksjonsprogrammet

IMDi-direktør Geir Barvik håper kommunene kan bosette flyktninger med opphold raskere.
Foto: Imdi.no
44 prosent av de 3189 personene som avsluttet introduksjonsprogram i fjor, gikk direkte over i arbeid eller utdanning, mens en tredjedel av kommunene oppnådde det nasjonale målet på 55 prosent, går det frem i IMDis Introresultat for 2014. 

Av de 154 kommuner hvor fem eller flere deltakere avsluttet introduksjonsprogram i fjor, klarte en tredjedel den nasjonale målsettingen om å få 55 prosent av deltakere over til arbeid eller utdanning. Rælingen og Midtre Gauldal er landets eneste kommuner som klarte det med samtlige deltakere som avsluttet programmet.

24 prosent av de som avsluttet introduksjonsprogrammet i fjor og gikk direkte over til arbeid. 20 prosent startet i utdanning på nivå videregående skole eller høyere utdanning, noe som er en nedgang på henholdsvis 1 og 2 prosentpoeng sammenlignet med 2013.

– Vi finner mange kommuner som arbeider målbevisst og får god uttelling. Det er fullt mulig å få til gode resultater innenfor dagens rammer, sier IMDis direktør Geir Barvik (bildet).

Fokus på utvikling
Barvik fremhever at det er behov for å bosette flere flyktninger, og behovet vil ikke avta, ifølge han.

Å ha et langsiktig perspektiv gir kommunene mulighet til å utvikle faglige tjenester som gir gode resultater i introduksjonsprogram, norskundervisning og øvrig integreringsarbeid. Og derfor påpeker IMDi-direktøren nødvendigheten av å diskutere hvordan introduksjonsprogrammet kan utvikles.

– Lokalt næringsliv etterspør arbeidskraft og bør i større grad kunne delta i utformingen av introduksjonsprogram. Vi vet det skjer i noen av kommunene som oppnår gode resultater. Flere kommuner bør også tilby grunnskoleopplæring og fag fra videregående utdanning i introduksjonsprogrammet, sier Barvik.

Last ned her oversikten over resultatene på kommunenivå (pdf-fil).