Frp ber Norge følge opp EUs asylvedtak

Erlend Wiborg (Frp) ber Norge komme på banen og støtte EU-kommisjonens forslag om midlertidig å innskrenke asylretten.
Foto: Pressebilde
Frps innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg ber Norge komme på banen og støtte EU-kommisjonens forslag om midlertidig å innskrenke asylretten.

Forslaget gjelder for personer som vil søke asyl i Polen, Latvia og Litauen.

Wiborg sier til NTB at Fremskrittspartiet støtter forslaget og forventer at regjeringen umiddelbart vil gi sin tilslutning til dette.

– Det gir de tre landene, som opplever et stort trykk av migranter på grensene sine, et pusterom for å få innført forenklede og raskere nasjonale prosedyrer for å returnere mennesker, sier han.

Wiborg mener Støre-regjeringen også bør vurdere en tilsvarende løsning for Norges grense mot Russland.

– Dersom det blir kjent at EU/Schengen-grensen er «mykere» ett sted enn et annet, kan det lede det til en uønsket migrantstrøm mot Kirkenes, sier han.