SSB: Voksne i fattige barnefamilier har sjelden jobb

Innvandrere er overrepresentert blant voksne i barnefamilier med lav inntekt.
Foto: Flickr
Voksne i barnefamilier med lav inntekt har få og kortvarige jobber, lav lønn og kort arbeidstid. Innvandrere er overrepresentert i denne gruppen, ifølge SSB.
32Shares

Under halvparten (44 prosent) av voksne i denne gruppen hadde jobb i 2019, viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Innvandrere er overrepresentert blant barnefamilier med lav inntekt, viser rapporten. I tillegg er færre av dem i jobb enn andre i denne gruppen.

40 prosent av innvandrere i lavinntektsgruppen hadde jobb i 2019, ifølge SSB. Blant disse var det flest innvandrere fra EU-land i Øst-Europa som var i jobb dette året.

Over halvparten av lønnstakere i barnefamilier med lav inntekt jobbet deltid i november 2019. Mange i denne gruppen hadde jobber hvor det typisk er lavere lønninger, som butikkmedarbeidere, taxisjåfører, renholdere og servitører. De fleste jobbene varte i seks måneder eller mindre.

Samtidig fikk stadig flere i denne gruppen jobb, og noen av dem som var i jobb fikk større stillingsprosenter i årene 2017–2020. Også voksne innvandrere i barnefamilier med lav inntekt hadde økt sysselsetting denne perioden.