Står på for faglige rettigheter internasjonalt

 
Foto: Norsk Folkehjelp
– Folks grunnleggende rett til å organisere seg må være en sentral del av norsk utviklingspolitikk, fastslår Norsk Folkehjelp. Organisasjonen vil bruke 1. mai til å skape oppmerksomhet om presset på organisasjonfriheten verden over.

Folkehjelpen viser til at organisasjonsfriheten er en frihet vi i Norge tar for gitt, men som er truet mange steder i verden. I Egypt blir fagorganiserte og aktivister forfulgt, i Palestina kjemper bønder og fiskere en langvarig kamp for sine rettigheter, og i Syria holder et hardt prøvet sivilsamfunn hjulene i gang mens bombene faller rundt dem.

– Vi må støtte folk i deres kamp for å organisere seg, påvirke egne liv og kreve mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Vi må jobbe for at folk i andre land også skal kunne ta retten til å organisere seg som en selvfølge, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres (bildet).

Under 1. mai-feiringen vil Norsk Folkehjelps lokallag samle inn penger til organisasjonens internasjonale solidaritetsarbeid, for eksempel støtte til fagforeninger, studentorganisasjoner, urfolk og grupper som opplever sin organisasjonsfrihet truet.

Ut mot urettferdig fordeling
Norsk Folkehjelp mener at folks grunnleggende rett til å organisere seg må også være en sentral del av norsk utviklingspolitikk.

– Vi huske at mange av de store krisene vi har i verden i dag ikke er naturskapte, men et resultat av urettferdig fordeling av ressursene og mangel på demokrati. Norsk utviklingspolitikk må bidra til at folk har rett og mulighet til å organisere seg og til å legge egne, lokale og nasjonale prioriteringer. Da gir vi folk den muligheten de trenger for å reise seg, sammen, sier Tørres.