Norge åpner for nye hjelpetiltak i Middelhavet

Erna Solberg mener innvandrerforeldre kan hjelpe til å få ned antall ran i Oslo
Foto: Statsministerens kontor
Statsminister Erna Solberg har i dag sendt brev til EU-ledere hvor Norge åpner for ytterligere dialog om situasjonen i Middelhavet.

Regjeringen jobber for å sende et sivilt skip til området så raskt som mulig.

– Jeg er glad for at EU nå setter den vanskelige situasjonen i Middelhavet høyt på sin politiske dagsorden. Dette er en utfordring som må løses av Europa i fellesskap og Norge vil ta sin del av ansvaret, sier statsminsteren til regjeringen.no.

Statsministerens brev er adressert til president Jean-Claude Juncker i Europakommisjonen og til EU-president Donald Tusk.

I brevene skriver Solberg at hun er bekymret for den desperate situasjonen for flyktninger og immigranter som forsøker å komme seg til Europa. Norge har lovet å stille med et sivilt skip i Middelhavet fra 1. august etter kontakt med organisasjonen Frontex om det norske bidraget.

Stiller opp så raskt som mulig
Solberg skriver i brevet at regjeringen nå fremskynder det norske bidraget og vil stille opp så raskt som mulig. Mandag ble det klart at det kan benyttes unntakshjemler etter lov om offentlige anskaffelser slik at skipet kan kontraheres raskt.

– Norge jobber for at skipet skal være på plass så raskt som mulig. Fartøyet vil i første omgang være tilgjengelig for operasjonen Triton i seks måneder, skriver Solberg i brevet.

Klikk i linkene for å lese brevene til president Jean-Claude Juncker i Europakommisjonen og til EU -president Donald Tusk.