Vil la kriminelle asylsøkere sone i hjemlandet

Linda Cathrine Hofstad som er medlem i Stortingets justiskomité foreslår at Norge betaler for at kriminelle asylsøkere skal sone i hjemlandet i stedet for i Norge.

Denne uken til stede ved åpningen av Domstoladministrasjonen i Trondheim, og benyttet anledningen til å besøke politiet, Trondheim tingrett og Trondheim Fengsel.

I Trondheim er en gruppe eks-jugoslaver blant de mest aktive kriminelle. De har begått omfattende voldskriminalitet og har styrt priattaxivirksomheten i en årrekke.

– De kriminelle asylsøkerne er forholdsvis få, men de ødelegger for asylsøkere som kommer til Norge fordi de er forfulgt i hjemlandet og følgelig har krav på beskyttelse, sier hun til Adresseavisa.

Med 3000 domfelte i soningskø i Norge mener justiskomiteens medlem det ikke er riktig at også asylsøkere tar plass i denne køen. Hun går inn for at Norge inngår avtaler med andre land om at asylsøkere kan få sone i hjemlandet.

Stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul (Ap) er ikke enig.

– Flesteparten av asylsøkerne havner aldri i norske fengsler, fordi de blir utvist før de får noen dom, sier hun til NRK.

– Det er lettvint og populistisk å legge skylda for lange soningskøer på utlendingene, sier Gjul.