Uten innvandrerne stopper Norge

0Shares

Alle fylkene har innvandringsoverskudd fra utlandet når det telles opp for årets første ni måneder.

Noen av fylkene ville hatt nedgang i folketallet hadde det ikke vært for innvandringen. Dette gjelder Hedmark, Oppland, Telemark, Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Troms, melder Statistisk sentralbyrå.

Hittil i år har 31 200 personer flyttet til Norge, mot 25 300 i samme tidsrom i fjor. Tallene for årets første ni måneder ligger dermed i sjiktet for toppårene 1998, 1999 og 2000.

Asiatiske statsborgere står for nesten halvparten av nettoinnvandringen til Norge i år. Av en nettoinnvandring på 6 300 fra Asia er 2 100 irakiske statsborgere.

Fra Afrika kom det flest somaliere, som tilfellet har vært årlig siden slutten av 1980-tallet. Blant europeiske statsborgere er russere, tyskere, tyrkere og polakker gruppene med størst nettoinnvandring. Jugoslaviske statsborgere er også en hovedgruppe av innflyttere, men for denne gruppen er det nesten like mange som forlater Norge.