Innvandrere tjener minst

Å kunne norsk, er en gullbillett inn til det norske arbeidsmarkedet.
Foto: Scanstockphoto
De er ingeniører, men kjører taxi og vasker hotellrom. Nå utfordres regjeringen til å sørge for at de kan få relevant jobb.
0Shares

For første gang er det over 800.000 med innvandrerbakgrunn i Norge og de tjener i snitt 240.000 kroner mindre enn nordmenn, skriver VG.

– Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at innvandrere med lang utdanning i gjennomsnitt tjener 45.000 kroner i måneden, mens nordmenn med lang utdanning i snitt tjener 65.000. Dette skyldes ikke minst at mange innvandrere har en jobb som ikke er i samsvar med utdanningen, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Les også om hvordan Telenor rekrutterer høyt utdannede innvandrere her!

Truer velferdsmodellen
Aarbakke mener at staten i all for stor grad er for lite flink til å utnytte kompetansen til dem som kommer til Norge i voksen alder. Av Norges 600.000 innvandrere, har 40 prosent bodd her i mindre enn fem år.

– Situasjonen fører til av Norge både går glipp av mye verdifull kompetanse, samtidig som innvandrerne ikke får de mulighetene de burde ha fått. Resultatet for Norge er både tapte inntekter og høyere utgifter. På sikt kan det true hele vår velferdsmodell, mener Aarbakke.

Han mener NAV bør ta større del i dette ansvaret.

– Jeg mener at NAV må utvikle et bedre tilbud til innvandrere med utdanning. Vågeng-utvalget som kom for noen uker siden, konkluderer med at NAV har for mye fokus på å utbetale penger og for lite på å skaffe folk arbeid. Her kommer innvandrerne aller dårligst ut, sier Aarbakke.