– Uakseptabelt å internere mennesker

EU-kommisjonens forslag om å omgjøre asylregler svekker retten til å søke asyl, hevder generalsekretær Pål Nesse i NOAS.
Foto: Moriabevegelsen
EU-kommisjonen foreslår midlertidige regler som vil gjøre det vanskeligere å søke asyl i Polen, Latvia og Litauen. – Uakseptabelt, sier generalsekretær Pål Nesse i NOAS.

EU-kommisjonens forslag innebærer at Polen, Litauen og Latvia skal få lov til å se
bort ifra sentrale regler på asylområdet i seks måneder. NOAS er kritiske til forslaget.

– Verden har i over 70 år vært enige om at alle mennesker skal kunne søke asyl.
Forslaget svekker denne grunnleggende menneskerettigheten, sier generalsekretær
Pål Nesse i NOAS.

Siden august har flere tusen mennesker sittet fast i skogen på grensen til Polen,
Latvia og Litauen etter at de ankom Hviterussland i forsøk på å ta seg inn i EU. Flere
av dem har allerede frosset i hjel.

– Det er nettopp for å forhindre at mennesker havner i situasjoner som dette at retten
til å søke asyl finnes. Situasjonen på grensen mellom Hviterussland og Polen viser
oss hvilke konsekvenser det får om vi undergraver retten til å søke asyl, sier
generalsekretæren.

Går imot forpliktelser

I dag er regelen at asylsøknader fra personer som ankommer grensen skal
behandles innen 10 dager. Forslaget gir dem lov til å bruke opptil fire uker. Det
legges også tilsynelatende opp til at asylsøkere kan interneres i sentre på grensen i
opptil fire måneder.

– Det er menneskerettslig uakseptabelt å internere mennesker på den måten.
UNHCR ber det internasjonale samfunnet om å opprettholde sine forpliktelser i
henhold til folkeretten. Likevel foreslår EU-kommisjonen å innføre «forenklede og
raskere nasjonale prosedyrer for å returnere mennesker».

Norge burde heller følge UNHCRs linje, hevder han.

– NOAS stiller seg bak UNHCRs syn i denne saken og mener Norge bør gjøre det
samme. Forslaget kan føre til at mennesker blir returnert til forfølgelse i strid med
folkeretten, sier generalsekretæren i NOAS.