Brutale gjenger

0Shares

Norge er blitt mer ideologisk og etnisk sammensatt de siste årene. Det har gjort det lettere for kriminelle gjenger å mobiliser, mener voldsforsker ved Politihøyskolen, Ragnhild Bjørnebekk ifølge Aftenposten.

-Norske ungdommer er skeptiske til ungdommer med innvandrerbakgrunn. Samtidig finner man omvendt rasisme i innvandrergjengene, hvor aggresjon og utagering brukes som om man er i en konflikt med samfunnet. Det ligger et konfliktpotensial på begge sider, sier Tormod Øia ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.