Er du lenge utenlands kan du miste barnetrygden

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Regjeringen og barneminister Solveig Horne (Frp) foreslår å kutte i barnetrygden for familier som holder barna borte fra norsk skole i månedsvis til fordel for opphold i utlandet.
0Shares

Hun vil sende på høring et forslag å stramme inn retten til barnetrygd under utenlandsopphold fra seks til tre måneder. Bakgrunnen er de årvisse meldingene fra skolene om elever som ikke dukker opp til skolestart  – og blir borte i månedsvis.

– Kommuner har bedt regjeringen om tiltak for å motvirke langvarig skolefravær fra elever. Jeg er bekymret over situasjonen for barn som ikke møter på skolen og ikke får den undervisningen de har krav på. En innstramming i retten til barnetrygd betyr at foreldre ikke kan belage seg på lengre opphold med barnetrygd utenfor Norges grenser, sier Horne til VG.

Hun peker på at spesielt kommuner som Oslo og Drammen, der begge har en høy andel elever med innvandrerbakgrunn, vil ha nytte av endringen.

– Disse er blant dem som erfarer og mener det er et alvorlig problem at barn tas ut av skolen og sendes til utlandet, sier Horne.

Mister språket
Hun mener det er et problem at skolebarn som i lengre perioder sendes ut av landet mister verdifull undervisningstid som språkopplæring og tilknytning til sitt norske miljø.

– Når vi vet hvor viktig språkopplæring er for videre utdannelse og jobbmuligheter, må vi fortelle foreldrene at uteblivelsen fra skolen har konsekvenser, svarer Horne.