Fremmer tiltak mot barnefattigdom

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
I dag lanserte regjeringen strategien Barn som lever i fattigdom. Strategien fokuserer blant annet på barn fra innvandrerfamilier.

Alle 64 tiltak i strategien skal hjelpe slik at alle barn får lik mulighet til deltakelse og utvikling. Målet er å forebygge at fattigdom går i arv.

Strategien ble lagt fram på en pressekonferanse av regjeringen, Venstre og KrF i dag. Strategien er den første i sitt slag, og bygger på regjeringens samarbeidsavtale med KrF og Venstre. 

‒ Vi skal sikre en bedre hverdag for barn og unge som vokser opp i fattige familier. Fattigdom er et sammensatt problem. Fattigdom er skambelagt, og et problem barn ofte skjuler for omgivelsene sine. Derfor gir regjeringen arbeidet mot fattigdom et løft på 106 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, sier statsminister Erna Solberg til regjeringen.no.

Barnefamilier med innvandrerbakgrunn sliter
Når foreldre sliter med å få arbeid, får dette også store konsekvenser for barna i familien. Andelen fattige barnefamilier har økt betydelig de siste 10 årene, spesielt i familier med innvandrerbakgrunn. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå over halvparten av alle barn i økonomisk utsatte familier.

‒ Innvandrere som kommer til landet må kvalifiseres, slik at de får brukt sine ressurser og kan delta i arbeidsliv og samfunnsliv. Vi satser på introduksjonsprogram, norskopplæring og Jobbsjansen for å få flere med innvandrerbakgrunn ut i arbeid, sier Horne til regjeringen.no.