Protesterer mot økt botidskrav

Leder ved MiRA-senteret Fakhra Salimi mener økt botidskrav vil fære til mer vold mot kvinner.
Foto: Koubang M Enyam
MiRA-Senteret protesterer mot Justisdepartementets forslag om å øke botidskravet fra tre år til fem år. 
0Shares

Et hevet botidskrav vil svekke kvinners likestilling og rettssikkerhet i Norge, og samtidig frata voldsutsatte kvinners mulighet til å trå ut av den voldelige relasjonen før det er for sent, sier Fakhra Salimi, leder i MiRA-senteret.

Botidskravet er på tre år i dagens regelverk. Frivillige organisajoner som jobber med kvinners rettigheter har påpekt at botidskravet reduserer kvinners tilgang til rettsapparatet. 

– Beklageligvis har nåværende regjering ved Justis- og beredskapsdepartementet fremmet et forslag om å øke botidskravet med ytterligere to år. MiRA-Senteret mener at et hevet botidskrav vil svekke kvinners likestilling og rettssikkerhet i Norge, og samtidig frata voldsutsatte kvinners mulighet til å trå ut av den voldelige relasjonen før det er for sent. 

– MiRA-Senteret inviterer pressen til å sette søkelyset på problemstillingen og være tilstede under aksjonen mot innstramminger i utlendingsloven og for et mer inkluderende og åpent samfunn, skriver senteret i en pressemelding.

JURK, Juss-buss, OMOD, Antirasistisk Senter, SV, Rødt og Krisesentersekretariatet er blant organisasjoner som har tilsluttet protesten.

Aksjon mot innstramminger i utlendingsloven skal skje fredag 8.mai kl. 15 på Eidsvolls Plass utenfor Stortinget.