Skuffet over Støre

 
Foto: Norsk Folkehjelp/NTBInfo
– 10 000 syriske flyktninger er ikke et tall vi kan forhandle om, men et ansvar vi må ta. Det er uakseptabelt å redusere denne kvoten, slik Jonas Gahr Støre antyder, sier leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Ingrid Aspelund (bildet).

I etterkant av Aps landsmøte har partileder Jonas Gahr Støre uttrykt ønske om en felles enighet i Stortinget. Støre er nå villig til å diskutere et lavere antall flyktninger, eller at antallet på 10 000 fordeles over flere år enn de to årene han først foreslo.

– Å først ta imot jubel og hyllest for å love å jobbe for at Norge skal ta imot 10 000 syriske flyktninger, for så å forhandle dem bort, er både skammelig og pinlig for Arbeiderpartiet. Vi har anledning til å raskt beslutte å ta i mot 10 000 kvoteflyktninger, det er et flertall på Stortinget for dette. Dette er en anledning som må brukes, sier Aspelund til NTB.

Handler om mennesker i nødssituasjon
FN anslår at nærmere 12,6 millioner har behov for humanitær hjelp inne i Syria. 4,6 millioner lever i områder som sjelden eller aldri nås av humanitær hjelp.

Aspelund mener at å ta i mot 10 000 flyktninger fra dette området er et minimum av hva Norge kan ta seg råd til.

– Opposisjonspartier og støttepartier må samle seg om å ta imot 10 000 syriske flyktninger, og ikke la Arbeiderpartiet forhandle bort dette for å sette seg selv i sentrum. Her handler det ikke om Arbeiderpartiet, men om mennesker i nød. Landsmøtevedtakene som krevde 10 000 flyktninger må bli politisk virkelighet, avslutter Aspelund.