Foreslår Syria-milliard i revidert budsjett

 
Foto: CF-Wesenberg @kolonihaven.no
Miljøpartiet De Grønne vil øke nødhjelpen til nærområdene rundt Syria med én milliard, i tillegg til å ta i mot 10 000 syriske flyktninger til Norge.

Hasteresolusjonen ble enstemmig vedtatt under helgens landsmøte, melder NTB.

Vi avviser regjeringens forsøk på å sette nødhjelp i nærområdene opp mot å ta i mot flyktninger i Norge. Vi må gjøre begge deler, sier nasjonal talskvinne Hilde Opoku (bildet).  

I lys av den ekstraordinre situasjonen i og rundt Syria gikk partiets landsmøte inn for å øke den humanitære bistanden til nabolandene med en ekstra milliard i revidert budsjett, slik at den samlede humanitære nødhjelpen fra Norge i 2015 blir minst 1,5 milliarder kroner.

– Syria herjes av én av vår tids største humanitære kriser. Over fire millioner er drevet på flukt, og nabolandene til Syria er i ferd med å kollapse på grunn av flyktningestrømmene. Vi må derfor trappe kraftig opp vår hjelp til nærområdene, sier Opoku.

Forventer at flertallet holder ord
Samtidig gjentok landsmøtet i resolusjonen at De Grønne inn for at Norge skal ta i mot minst 10 000 flyktninger i 2015 og 2016. Partiet vil bruke deler av den varslede økningen i rammetilskudd til kommunene i revidert nasjonalbudsjett til å betale for husly til syriske flyktninger i Norge.

– FNs høykommisær for flyktninger er tydelig på det ikke holder å hjelpe i nærområdene. Flyktningeleirene er overfylte, og mange individuelt forfulgte, minoriteter og utsatte grupper får ikke den beskyttelsen de trenger, sier Opoku.

Link til pressebildet.