Alvorlige feil i NIR utbedres i løpet av mai

 
Foto: flickr.com
Utbetaling av norsktilskudd er forsinket som følge av feil i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). IMDi tar sikte på å løse disse feilene i løpet av mai og utbetale tilskuddet i 3. kvartal. 
0Shares

IMDi valgte å lansere den nye versjonen av Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) med noen kjente feil, som man har jobbet løpende med å rette.

Blant feilene som finnes vises en del personer vises blant annet med lukket eller feil kategori, og at en del personer fremkommer med feil adresse.

– Når feilene er rettet, skal færre komme opp med feil adresse og kategori. Det vil fortsatt være mindre feil i NIR etter mai måned som det jobbes med å utbedre, går det frem fra IMDi på deres hjemmesider. 

Forsinker utbetaling av norsktilskudd
Blant konsekvensene for de tekniske feilene i NIR et at betalingen av årets norsktilskudd, herunder persontilskuddet for år 1, 2 og 3, tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak og grunntilskudd, blir forsinket sammenliknet med tidligere års utbetalinger.

– Her er det snakk om feil i kategoriberegningene, samt adressefeil. IMDi vil avvente utbetalinger til disse feilene er rettet, og forventer å kunne utbetale tilskuddene innen utløpet av 3. kvartal 2015. Kommunene vil få beskjed om utbetalingene på e-post, og detaljer om utbetalingene vil bli tilgjengelig i NIR, går det frem på imdi.no.