Ingen reell økning i bistandsbudsjettet

 
Foto: Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp reagerer sterkt på at regjeringen i forslag til revidert nasjonalbudsjett tar penger fra bistandsbudsjettet internasjonalt for å dekke opp for økende kostnader på asylfeltet.

Samtidig med at det i revidert nasjonalbudsjett kom 250 millioner kroner til humanitær hjelp i Syria og nærområdene, blir om lag 260 millioner kroner ompostert fra ulike poster på bistandsbudsjettet til flyktningtiltak i Norge.

– Regjeringen gir penger til Syria med den ene hånden, men tar fra det internasjonale bistandsbudsjettet med den andre. I praksis kommer det ingen økning i støtten til en verden som skriker etter hjelp, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres (bildet), til NTB.

Hun er glad for at regjeringen bruker penger på asylfeltet, men reagerer sterkt på at disse pengene hentes fra andre steder i bistandsbudsjettet.

– Vi kan ikke være enten-eller her. Vi er nødt til å både øke vår humanitære bistand samtidig som vi ivaretar asyl- og flyktningarbeidet i Norge, sier Tørres.