Julegave til flyktningleire

Ansatte i Rambøll og Henning Larsen har bestemt at årets julegave går til Ingeniører uten grenser (IUG). Her Partner og Fundraisingansvarlig i IUG, Heidi Hovland Bergfald sammen med Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge.
Foto: Rambøll
Ansatte i Rambøll og Henning Larsen har donert sin julegave til Ingeniører uten grensers boligprosjekter for flyktninger i tyrkiske leire.

Ingeniører uten grenser formidler ingeniørkompetanse og teknologi til prosjekter i lavinntektsland. Prosjektene er forankret i lokale behov, fremmer bærekraftig teknologi, og løsninger eies og driftes av det lokale samfunnet.

– Ingeniører uten grenser er en liten organisasjon som skal utrette store ting, og det er generøse bidrag som det vi får av Rambøll og Henning Larsen som gjør det mulig. I tillegg har de ansatte som engasjerer seg hos oss frivillig, og begge deler er vi veldig takknemlige for, sier Partner og Fundraisingansvarlig i IUG, Heidi Hovland Bergfald, til fug.no.

Fra plastavfall til varme

Hun forteller at bidraget fra Rambøll og Henning Larsen vil komme godt med i flere prosjekter, men at deler av julegaven øremerkes til et bestemt prosjekt – Waste for Warmth.

– Millioner av flyktninger lever i midlertidige leirer i Midtøsten, og bare i Tyrkia er det nå om lag 3,6 millioner syriske flyktninger, forteller Bergfald.

Mangel på beskyttelse mot kalde vintre er blant de mange utfordringene mennesker på flukt opplever.

– Gjennom et innovasjonsprosjekt, som også støttes av Innovasjon Norge, har IUG bidratt til utvikling av en maskin og prosess for gjenvinning av plastavfall som kan brukes til å isolere telt i flyktningleire på vinterstid. Isolasjonsmaterialet – polyfloss – har vært testet i år, og prosjektet skal skaleres videre i årene som kommer, forklarer hun.

I 2022 er målet til IUG at deres bærekraftige alternativ kan tas i bruk.

– Neste steg i Waste for Warmth-prosjektet er å teste isolasjonspanelene i boliger for flyktninger i Syria, og jobbe videre med modeller for produksjon og bruk i flyktningeleirer, sier Bergfald.