– Vi har ingenting å tilby flyktningene

Idyllisk, men uten et forsvarlig tilbud til nyankomne syriske flyktninger: Skal det komme flere til Moskenes kommune, så må man kunne tilby bedre jobb- og bosetningsforhold, mener kommuneordfører Lillian Rasmussen.
Foto: Clemens Franz
Som én av 33 kommuner i Norge har Moskenes sagt nei til å bosette flyktninger. Og mens ordfører Lillian Rasmussen sier det handler om ressursproblemer, etterlyser leder i Antirasisitisk Senter, Rune Berglund Steen, en nasjonal dugnad for denne gruppen.

Hvert år blir kommunene anmodet om å bosette flyktninger av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). Av kommunene som har svart på Imdis forespørsel for 2015 så langt, har 33 sagt nei til å ta imot noen flyktninger i det hele tatt.

I Moskenes i Lofoten tar de ikke imot noen, forteller ordfører Lillian Rasmussen fra Bygdelista til NRK.

– Vi synes de skal ha et godt tilbud når de kommer til oss. Det har vi ikke per i dag, hverken med tanke på helse, skole, barnehage eller arbeidsplasser.

Hun beskriver det hele som “et vanskelig og sammensatt problem”.

– Jeg er enig i at det må være opp til kommunene hvorvidt man skal ta imot flytkningene, men vi kan ikke bosette de på gata. De må ha et sted å bo.

5000 venter i mottak
På Stortinget forhandler politikerne om hvor mange syriske flyktninger Norge skal hjelpe, men fra før er det stort problem å finne et nytt hjem til de som allerede har fått asyl i Norge.

For samtidig sitter det over 5000 mennesker sitter i dag på asylmottak og venter på at de skal få et hjem i en norsk kommune.

– Vårt klare råd til kommunene, er derfor at de ser på hva de kan gjøre for å kunne ta imot flere, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

– Vi trenger en nasjonal dugnad
Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, anerkjenner at mange kommuner har sitt å stri med, men kommer likevel med en formaning.

 
Foto : Pressebilde Antirasistisk Senter

– Samtidig vet vi at nesten uansett lokale utfordringer, er tilstanden i norske kommuner uendelig mye bedre enn situasjonen i landene som nå huser de fleste syriske krigsflyktningene.

Han etterlyser en “nasjonal dugnad” på flyktningfeltet.

– Som samfunn tåler vi faktisk å ta i et tak, og spesielt når det er for å hjelpe en så desperat gruppe mennesker.

Kommuner  kan utgjøre en forskjell
Er det samtidig ikke like viktig at kommunene er “ærlige” enn om de skulle ta imot flyktninger uten å ha et bosettings- og jobbtilbud?  

– Kommunene må selvsagt være ærlige om hvilke forutsetninger de har, men i dagens ekstreme situasjon er det også behov for en innsatsvilje litt utenom det vanlige. Motivasjonen ligger der klart i dagen – den ufattelige forskjellen norske kommuner kan utgjøre i mange fortvilte menneskers liv. Syriske krigsflyktningene trenger noen som åpner armene, og faktum er at det etter en internasjonal målestokk er få som er så godt rustet for oppgaven som norske kommuner.

Link til illustrasjonsbildet.

Les også i Aftenposten: – 10.000 ekstra Syria-flyktninger til Norge? Bare glem det tallet