-Nasjonal dugnad for å hjelpe mindreårige asylsøkere

0Shares

I løpet av dette året vil det komme nærmere 800 enslige asylsøkerbarn under
18 år til Norge. Barn som i all hovedsak kommer fra konfliktområder, og hvor
det i øyeblikket er Afghanistan, Irak og Somalia som er de største landene.

-Disse blir “sittende fast” i asylmottakene fordi ingen kommuner vil
bosette dem. Rundt om i Norge sitter det over 250 enslige mindreårige
flyktninger som venter på en kommune å flytte til. Dette er uverdig. Dette
skaper usikkerhet og utrygghet, og økte problemer for barn som i
utgangspunkt har det vanskelig, mener Johansen.

-Vi snakker her om barn som er klare for
bosetting, og som norske myndigheter mener skal få opphold i landet. Dette
er følgelig ingen debatt om det er riktig at de kom, og om de skal få bli
her. Det er det tatt standpunkt til og barna er faktisk i Norge nå.

-Etter min oppfatning bør Oslo kunne gå i bresjen for en nasjonal dugnad for
å bosette flere enslige mindreårige flyktninger som kommer til Norge, for å
sikre at disse barna – som har fått opphold i Norge – kommer ut av
asylmottakene. Oslo har etter hvert bred erfaring og kompetanse på å kunne
ta imot alenebarna.

Han mener Oslo kommune bør gå foran som et godt eksempel, og utfordre andre kommuner
til å gjøre det samme.

I et møte i Oslo bystyres finanskomite fremmet derfor SV og
Arbeiderpartiet forslag om at Oslo – som et ekstraordinært bidrag – tar imot
ytterligere 50 mindreårige asylsøkere. Staten ville dekke alle kostnadene
rundt dette i flere år, med i overkant av 23 millioner kroner første året.

– Finanskomiteens borgerlige flertallspartier, Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Uavhengige sa nei.

Men saken er
ennå ikke avgjort. Forslaget kommer til avstemning i bystyrets møte 12.
desember.