Flere arbeidsledige blant alle innvandrergrupper

0Shares

For ett år siden var 7,8 prosent av innvandrerne uten fast jobb. Mens arbeidsledigheten for hele Norges befolkning er i samme tidsrom steget fra 2,9 prosent itl 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Totalt var det registrert 13.799 helt arbeidsledige innvandrere ved utgangen av august 2002. Det betyr at hver sjette arbeidsledige person er innvandrer på landsbasis. 84 prosent av innvandrerne som er uten arbeid kommer fra ikke-vestlige land.

Blant innvandrere fra Afrika er ledigheten fem ganger så høy som for hele befolkningen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I denne gruppen er hele 17,4 prosent uten arbeid.

Finnmark hadde i august den høyeste registrerte arbeidsledigheten blant innvandrerne. Finnmark er også det fylket som har størst vekst i arbeidsledigheten blant innvandrerne.