Over halvparten skeptiske til muslimer

Et flertall av spurte i en undersøkelse sier de er skeptiske til muslimer (Illustrasjonsbilde: Aftenposten)
Foto: Scanstockphoto
Nesten 60 prosent av de spurte i en ny undersøkelse sier de er negative til å få et svigerbarn med muslimsk tro inn i familien.

Skepsisen til muslimer er større enn skepsisen til noen annen trosretning, og finnes både i befolkningen generelt og blant ulike innvandrergrupper, skriver Aftenposten, mens statistikken er hentet fra det årlige Integreringsbarometeret fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Noen tall som er ganske skremmende her. Spesielt den høye skepsisen til muslimer. Sett i lys av arbeidet for å forebygge radikalisering, vet vi at det finnes et stort sympatiserende landskap. Det blir en ond sirkel, da vi vet at skepsisen til muslimer sannsynligvis henger sammen med det globale terrorbildet, sier Linda Alzaghari, daglig leder av tenketanken Minotenk, til NRK.

 
Foto : Privat

Skoleelev Jens Birkenes forstår hvorfor muslimer kommer «dårligst» ut i undersøkelsen.

– Jeg tror mange er skeptiske til muslimer, spesielt, på grunn av media, og at muslimer ofte fremstilles som slemme og får skylden for mye av det gale som skjer. Derfor får vi et dårlig syn på islam. Det er dumt og feil, sier han til NRK.

Folk med pakistansk bakgrunn mest skeptiske til buddhister
24 prosent i undersøkelsen svarer at de er skeptiske til å få et svigerbarn med jødisk tro i familien. Her er skepsisen størst blant de spurte med pakistansk bakgrunn, der vel fire av ti, 42 prosent, innrømmer at de ikke ønsker jødiske svigerbarn.

Pakistanerne er imidlertid enda mer skeptiske til å få en hindu som svigerbarn. Her er andelen negative 50 prosent. Aller mest skeptiske er pakistanerne til buddhister. Hele 58 prosent av de spurte i undersøkelsen sier de ikke ønsker svigerbarn med buddhistisk bakgrunn.