Tiårsfeiring med blikket rettet mot fremtiden

 
Foto: Claudio Castello
Tidligere i dag feiret EMI (Enhet for Mangfold og Integrering) ti års eksistens. Flere av gratulantene tilstede mener behovet for enhetens kompetanse vil bli mer relevant i tiden som kommer.

I sin tilbakeblikkstale over de siste ti årene minnet enhetsleder Rowena B. Teodocio hvor viktig det har vært å ha et nettverk med ulike organisasjoner på innvandringsfeltet. 

Foto : Claudio Castello

– Vårt mål er gjennom disse ti årene å har vært aktivisering av organisasjonsfeltet. Vi er ikke bare fasade- eller brobyggere. Vi bygger et Oslo som kan fremme mangfoldet. Vi har fått til veldig mye sammen, og vi ser frem til videre samarbeid i årene som kommer.

Foto : Claudio Castello

En stadig mer mangfoldig Oslo
Heidi Larssen, bydelsdirektør for Grünerløkka bydel, viste til utviklingen av Oslo som en stadig mer mangfoldig by i løpet av de siste årene.

– Oslo er blant de raskest voksende hovedstedene i verden. 32,3% av byens befolkning har innvandrerbakgrunn nå mot 26,2% i 2005 viser de kommunale statistikkene Innvandrerandelen, særlig arbeidsinnvandrerne kommer nå i større fra Øst-Europa, mens de på 70-og 80-tallet kom fra Asia. 

Blant utfordringene hun ser i tiden fremover er fokuset på ekstremisme, særlig nettekstremisme mot minoritetsgrupper, kampen mot diskriminering, og hvordan innvandrerfamilier med strammere økonomi vil kunne påvirkes av det stadige høyere kostnadnivået. Likevel ser hun lyspunkter.

Foto : Claudio Castello

– Vi ser blant annet at skolene med høy innvandrerandel har begynt å gjøre det bedre på nasjonale prøver, og at ungdomskriminaliteteten går nedover. Jeg tenker EMI, gjennom sitt samarbeid med Salto-programmet bør være stolt av det sistnevnte, sa hun.

Sagt fra flere av gratulantene på plass:

“Oslo har endret seg dramtisk i de ti årene som EMI har eksistert. Bybildet er blitt mye mer mangfoldig. Vi ser det som en fordel, for det er byene som er best på toleranse som gjør det best når det gjelder å skape arbeidsplasser, kunnskap og menneskelig kapital. I et tid med stor migrasjon er integrering viktig, og det kreves kunnskap til å forvalte denne oppgaven”.

Jan Fredrik Lockert, næringssjef i Oslo kommune.

“EMI har pionerstatus. Fordelen er at man er en veiviser, ulempen kan være at man ikke har noen referansepunkter, og at man som oftest må prøve og feile. Uansett har er oppgaven som dere har påtatt dere utrolig viktig. Kunnskapen og kompetansen til EMI handler ikke bare om Oslo, men om hele Norge, og bør eksporteres. Behovet for en slik spisskompetanse er viktigere enn noensinne, nå som det er så mye fokus på integreringsdebatten”. 

Akhenaton de Leon, leder Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

“Vi har fått god hjelp av EMI til å navigere rundt det offentlige systemet. EMI har vært en døråpner for oss, siden vi er både en organisasjon for innvandrere og for seksuelle minoriteter. Innvandrere er ikke bare innvandrere, men også enkeltindivider. Vi kjemper en kamp på flere felt, på lhbt-nivå og på flerkultur-nivå, og der har vi fått støtte fra EMI, og hatt et sålangt eksepsjonelt samarbeid. I fremtiden håper jeg på flere midler til empowermentprosjekter, og at man fokuserer på våre målgrupper mer på som ressurssterke fremfor som stakkarlige”.

Susanne Øvergaard, leder, Skeiv Verden