NOAS: – Sett grenser for menneskers rettsløshet i Norge

Ureturnerbare må gis et bedre liv i Norge, hevder NOAS.
Foto: Unsplash
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener at regelverket må endres for å sikre en grense for hvor lenge et menneske kan leve rettighetsløs i Norge.

Lengeværende asylsøkere anser det selv som for risikabelt eller vanskelig å returnere til hjemlandet, men de får heller ikke oppholdstillatelse i Norge. Samtidig er det av ulike årsaker vanskelig å tvangsreturnere dem.

Likevel er et liv i Norge å foretrekke fremfor retur til opprinnelseslandet, skriver NOAS.

– Tallene på de frivillige returene har vært nærmest upåvirket av innstramningene. Ureturnerbare asylsøkere velger heller å bo på asylmottak eller på privatadresser i Norge i årevis uten grunnleggende rettigheter, enn å returnere til forholdene i hjemlandet. Det viser at myndighetenes strategi ikke har ønsket effekt.

– Gi folk riktige løsninger

Nå tenker NOAS seg at man må finne på løsninger som gir denne gruppen mennesker en bedre tilværelse.

– Uavhengig av om vedtaket var rett eller galt da det ble fattet, må det være en grense for hvor lenge et menneske kan leve som ikke-eksisterende på den måten i Norge. Vi kan ikke tillate at menneskeliv går til grunne i landet vårt.

Også biskop Gunnar Stålsett er kritisk til norske myndigheters harde linje på ureturnerbare asylsøkere. Vil regjeringen stå for humanitet eller hardhet i vårt daglige møte med asylsøkere, migranter og flyktninger?, spør han seg i en kronikk i Aftenposten.

Stålsett håper justisministeren vil foreta en kritisk gjennomgang av prinsippene og praksis for «amnesti»-ordningen fra den forrige regjeringen

– Regjeringen representerer Senterpartiet og Arbeiderpartiet. For meg ville det være høyst naturlig at den tar ansvar for at verdier som humanitet, rettssikkerhet, solidaritet og nestekjærlighet også i praksis må gjelde ordninger for asylsøkere og flyktninger.