Fengsel felt for diskriminering

En fengselsinnsatt har blitt diskriminert grunnet relgion, ifølge Diskrimineringsnemda, etter gjentatte serveringer av svinekjøtt.
Foto: Pixaby
En innsatt i et norsk fengsel ble flere ganger servert svinekjøtt, uten å bli informert om innholdet i maten. Nå har Diskrimineringsnemnda felt fengselet for diskriminering.

Nemnda mener fengselet ikke overholdt gode rutiner for å kontrollere maten – og har diskriminert den innsatte på grunn av religion, ifølge Vårt Land.

Fengselet beklager at den innsatte opplever å bli diskriminert på grunn av sin religion, og forsikrer om at dette ikke er tilfelle.

– Selv om rutinene i utgangspunktet fungerer fint, kan menneskelige feil skje.

Ifølge nemda kan menneskelig svikt forekomme og enkeltstående feil er ikke brudd på diskrimineringsregelverket.

– I den konkrete saken var likevel rutinesvikten ved fengselet for omfattende til at feilserveringene utelukkende kunne forklares ved henvisning til enkeltstående, menneskelig svikt. Nemnda kom derfor til at fengselet hadde diskriminert klager på grunn av religion, ved å ikke overholde gode nok rutiner for kontroll med maten som ble servert til muslimske innsatte.