Kronprinsesse Mette-Marit
Foto: Wikimedia Commons
Kronprinsesse Mette-Marit besøkte et vaksinesenter i Oslo den 16. desember. Hun snakket om hvor viktig koronavaksinen er. Kronprinsessen oppfordrer alle til å vaksinere seg.

– Det er utrolig viktig at folk tar vaksinen, ikke bare for seg selv, men også for fellesskapet og for at ikke så mange skal bli smittet nå. Jeg vil oppfordre folk til å ta den, sier kronprinsesse Mette-Marit.

Kronprinsessen sa også at vi bør lytte til hverandre. Vi bør snakke sammen. Ikke dømme, men prøve å forstå hvorfor noen ikke tar koronavaksinen. Fordi det kan være mange grunner til hvorfor.

I koronakarantene

Kronprinsesse Mette-Marit besøkte før jul vaksinesenteret i Hausmanns gate i Oslo. Hun kom alene. Kronprins Haakon satt i koronakarantene. Derfor måtte han avlyse besøket.

Kronprinsessens oppfordring om vaksinering er samme som fra helsemyndighetene. Folkehelseinstituttet ber folk å takke ja til tredje dose så snart de får tilbudet.

Under besøket fikk kronprinsessen høre om vaksineringen. Hun møtte de som jobber på senteret. De vaksinerer personer. Hun syntes de ansatte var veldig flinke og gjorde en god jobb.

– Det har vært fantastisk å komme hit til senteret og høre mer om den fantastiske innsatsen som har blitt lagt ned både her og andre steder i landet. De står på hver eneste dag for at folk skal få vaksinene sine. Jeg blir så imponert over helsearbeiderne over hele landet, sier Kronprinsessen.

ORDLISTE

oppfordre: be personer gjøre noe, spørre personer om de kan gjøre noe

dømme: si at noe er dårlig, tenke at noe er dårlig

grunn: hvorfor, årsak, forklaring

avlyse: et besøk, fest, arrangement som ikke kan skje

helsemyndighet: offentlig instans innen helse, de som jobber med helse i staten og har autoritet, vet hva som er bra for helsa vår

ansatte: de som jobber et sted, på en arbeidsplass

innsats: arbeid som er gjort, å gjøre en veldig god jobb

å stå på: jobbe hardt og mye

være imponert: synes at noen har gjort en veldig god jobb