Ny mulighet for tvangsreturnerte barnefamilier

 
Foto: Bård Gudim/FrPMedia
Regjeringen følger opp tilleggsavtalen med Venstre og KrF og innfører i dag endringer i utlendingsforskriften. 
0Shares

Endringene innebærer at enkelte barnefamilier som ble tvangsreturnert høsten og vinteren 2014/2015 kan få saken sin vurdert på nytt etter nytt regelverk.

– Arbeidet med denne ordningen har hatt svært høy prioritet i departementet, og nå har vi fått på plass en løsning som sikrer at denne gruppen kan få sin sak vurdert etter den nye bestemmelsen fra desember i fjor, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Jøran Kallmyr (bildet).

Forskriftsendringene innebærer at barn som ble tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014-18. mars 2015 og som hadde mer enn fire års opphold her på tidspunktet for tvangsretur, får mulighet til å be om en ny vurdering om de skal få oppholdstillatelse som følge av barnets tilknytning til Norge.

Bakgrunnen for forskriftsendringen ligger i tilleggsavtalen til samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti om utlendingsfeltet.

Klikk her for å lese mer om saken.