Nye SSB tall: Færre innvandrere i jobb

Blant innvandrere er det færre i jobb sammenlignet med majoritetsbefolkningen, viser nye tall fra SSB (Foto: Illustrasjon)
Foto: Mathias Klang
Jobb er viktig for integreringen, men andelen sysselsatte med innvandringsbakgrunn er mindre enn ellers i befolkningen. Det går fram av en rapport Statistisk Sentralbyrå (SSB) nylig har lagt fram.
0Shares

– I overkant av 15 prosent av Norges befolkning er enten innvandrere eller barn av innvandrerforeldre. Utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnsliv viktige arenaer for integrering og likestilling, skriver Integrering og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) på sine hjemmesider. 

I Norge er andelen sysselsatte mindre blant personer med innvandrerbakgrunn enn ellers i befolkningen, kommer det frem i den ferske rapporten fra SSB.

Andelen er også større blant menn enn kvinner for alle aldersgrupper uansett innvandrerbakgrunn. Eneste unntak er norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 20-29 år, der det er noe større sysselsettingsandel blant kvinner enn blant menn.

Jenter tar mest høyere utdanning, uanset bakgrunn
Rapporten som er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, viser at innvandrerkvinner er de som både har mest, men også minst utdanning. 

Ifølge rapporten er innvandrerkvinner i flertall både blant dem uten utdanning og kun grunnskole, og blant de med høyere utdanning. Samtidig viser statistikken at jenter gjør det bedre på skolen enn gutter, uavhengig av bakgrunn, og tar i større grad høyere utdanning. Jenter får også bedre resultater i grunnskolen, fullfører videregående opplæring og utdanner seg i større grad enn gutter uavhengig av om de har innvandrerbakgrunn eller ei.