Norske Agritek-løsninger skaper interesse i Øst-Afrika

Innovasjon Norge opplever økende interesse for det Afrikanske markedet fra norske selskaper, spesielt innen jordbruk og verdikjeden rundt landbruk som inkluderer vann og fornybar energi.
Foto: Unsplash
Smarte agritek-løsninger danner ikke bare grunnlag for et mer effektivt og bærekraftig landbruk i Norge.

I oktober signerte Innovasjon Norge en avtale med Kenyas landbruksdepartement, hvor formålet er å styrke samarbeidet for å gjøre kjent og ta i bruk norske løsninger – både innen agrikultur, agritech og fintech.

– Vi opplever økende interesse for det Afrikanske markedet fra norske selskaper, spesielt innen jordbruk og verdikjeden rundt landbruk som inkluderer vann og fornybar energi. Det er viktig å ikke tenke på Øst-Afrika som lavteknologiske markeder, sier Munkelien. – Kenya hadde løsning ala vår Vipps lenge før Norge. sier Eli Bleie Munkelien som leder Innovasjon Norges Øst-Afrika kontor til Landbruks- og matdepartementet.

Landbruk er den desidert mest betydningsfulle sektoren for Øst-Afrika, og representerer den største eksportnæringen for både Kenya og Uganda, og en av de største for Tanzania.

I Kenya utgjør landbruk 35 prosent av BNP, tilsvarende tall for Norge er 1,85%. Matsikkerhet er høyt på agendaen og er en særdeles kritisk faktor siden mellom 50 og 70 prosent av befolkningen i regionen avhenger av inntekter fra landbruk.

Et marked i vekst

– Vi har i de senere årene sett en gledelig vekst i agritech selskaper i Norge, sier Marit Valseth, leder for agritech i Innovasjon Norge til Landbruks- og matdepartementet.

Innovasjon Norge har til sammen gitt 67 millioner kroner i tilskudd til 33 ulike selskaper de siste tre årene. Dette har utløst investeringer på en œ milliard i privat kapital.

I et femårs perspektiv vil Afrika kunne bli et nøkkelmarked for norsk agritech, og signaturen fra Kenyas landbruksminister og direktør for Øst-Afrika i Innovasjon Norge befester felles mål om å utnytte potensialet i tettere samarbeid. Flere norske selskaper med potensiale innenfor landbrukssektoren er allerede aktive på det afrikanske kontinentet.

– Jeg ser med stor interesse på utviklingen av norske agritek-løsninger. Ikke bare bidrar selskapene til å utvikle teknologi for et fremtidsrettet, bærekraftig og klimavennlig landbruk nasjonalt. Gjennom eksport kan norsk agritek skape arbeidsplasser og bidra til utvikling av landbruket globalt, og fremgang med bærekraftsmål 2 om å utrydde sult, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.