Ny nasjonal tolkeavtale for spesialisthelsetjenesten

Akutte tolkeoppdrag skiller seg ut fra planlagte- og hasteoppdrag, ifølge OUS.
Sykehusinnkjøp har inngått en nasjonal avtale med privat tolkeleverandør Noricom om tolketjenester ved akutte hendelser.

Oslo universitetssykehus viser til avtalen som et svært viktig supplement til eksisterende tolketjenester som sykehusene allerede har.

– For ansatte på OUS, Ahus og Sunnaas er Tolkesentralen primærleverandør av tolketjenester og skal kontaktes først når det gjelder planlagte tolkeoppdrag og hasteoppdrag (tolkeoppdrag som gjennomføres samme dag eller dagen etter bestilling). Akutte tolkeoppdrag skiller seg ut fra planlagte- og hasteoppdrag, siden det dreier seg om tolkebehov i akutte situasjoner der det står om minutter, ifølge OUS via en pressemelding.

Avtalen om akutte tolketjenester skal kun brukes i slike situasjoner, og sikrer rask tilgang til tolk.

– For Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK): Tiden fra AMK bestiller tolk til tolk er koblet inn i samtalen skal være maks fire minutter. For andre avdelinger som har behov for akutt tolk: Tiden fra avdelingen bestiller tolk til tolk er tilgjengelig er maks 15-30 minutter, skriver OUS i pressemeldingen.

Les også:

eHåndbok: Tolkeleverandører for minoritetsspråklige ved OUS

Nasjonale avtaler på sykehusinnkjop.no