Gleder seg over valg-tall

Når ikke helt opp, tross respektabel valginnsats: Aps Masud Garakhani.
Foto: Henrik Kreilisheim
– Meningsmåling er meningsmåling. Likevel er dette er svært hyggelige tall for oss, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Drammen, Masud Gharahkhani.
0Shares

Han me­ner målingen vi­ser at Arbeiderpartiet vil mer for byen enn det det sit­ten­de styret i Drammen vil få til.

– Folk har skjønt at Arbeiderpartiet vil ha slutt på kø, kaos og dår­lig by­luft. Vi er opp­tatt av å ska­pe ar­beids­plas­ser og lo­ver 100 nye om­sorgs­plas­ser, sier Gharahkhani til Drammens Tidende.

Han me­ner gal­lu­pen spei­ler at Arbeiderpartiet har et sterkt lag og har vært syn­li­ge i by­bil­det. Ap tar hel­ler ikke valg­kamp-fe­rie. Deres kan­di­da­ter skal være syn­li­ge også i juli.

– Vi har kref­ter igjen og vil bru­ke ti­den fram mot val­get til å snak­ke om våre sa­ker. Gjen­ta ho­ved­løf­te­ne våre og få folk til å bru­ke stem­me­ret­ten sin.