Ti millioner til kampen mot menneskehandel

Vold er ikke greit som del av barneoppdragelsen, men pave Frans sitt utspill må sees i lys av kulturen han er oppvokst i, mener Det katolske bispedømme

Frivillige organisasjoner kan søke om midler til blant annet målrettede informasjonstiltak/kampanjer for å øke kunnskapen om menneskehandel, slik at flere ofre kan identifiseres. 

Andre aktuelle prosjekter kan være bo- eller oppfølgingstilbud for ofre for menneskehandel, eller opprettelse/utvidelse av telefontilbud for ofre, skriver departementet på sine hjemmesider.

Søknadsfristen er 17. august. Prosjekter som retter seg mot forebygging av menneskehandel eller bistand til ofre for menneskehandel er et annet arbeid det kan søkes om midler til.

Stort problem
Trafficking og menneskehandelsproblemet regnes som økende i Norge. Tidligere i år kunne NRK blant annet melde om at politiet henlegger nesten alle anmeldelser for menneskehandel som gjelder prostitusjon, og at Norge regnes som et attraktivt sted for menneskehandel.

– Norge sees på av bakmenn som et risikofritt og rikt marked, fordi det er mye penger i omløp, etterspørselen fra menn som vil kjøpe sex er stor og det er ingen risiko for å bli tatt, uttalte trafficking-eksperten Esohe Aghathise i intervju med NRK.