Fraråder full faste for barn

Alaa Mohammed (andre fra venstre), lærer ved Urtehagen videregående privatskole, og Mehtab Afsar (høyre), generalsekretær i Islamsk Råd Norge, holdt foredrag under seminardagen "Barn og unge som faster". De delte personlige erfaringer med faste. – Det er krevende å faste i 20 timer, fortalte de.
Foto: Nareen Mizoory
Fastemåneden Ramadan varer i over 20 timer daglig i år. Klinisk ernæringsfysiolog, Heidi Holmlund, råder muslimske foreldre til redusere barns fastetid.

Fastemåneden Ramadan starter slutten av denne måneden. Nylig arrangerte Helsedirektoratet, Islamsk Råd Norge (IRN) og Diabetesforbundet seminardagen om Barn og unge som faster under Ramadan

I år varer fasten i omtrent 20 timer om dagen. Grunnen er at fasten alltid varer fra soloppgang til solnedgang.

Heidi Holmlund, klinisk ernæringsfysiolog i Olympiatoppen, fraråder full fasting for barn i barneskolepliktig alder.

Heidi Holmlund, klinisk ernæringsfysiolog i Olympiatoppen, mener muslimske foreldre bør avgrense barns faste under varme dager. Hun forteller at redusert væskebalanse og varm årstid fører til at kroppstemperaturen øker, og at det kan være direkte helseskadelig.
Foto : Olympiatoppen

– Man er barn så lenge man ikke har kommet i puberteten, forklarer foredragsholderne på seminardagen.

– I år er det både lang fasteperiode, og det er midt på sommeren. Det blir mange timer uten væske for barn, i tillegg til at Ramadan kommer i den varmeste tiden på året. Det er stor fare for dehydrering dersom man faster varme dager, og det kan være direkte helsefarlig. I tillegg har barn begrensete energilagre i kroppen. Selv om de spiser mye på kvelden, vil energilagrene lett gå tomme i løpet av dagen, og da kan konsentrasjon, yteevne og humør påvirkes, sier hun.

Hun påpeker at kombinasjonen av redusert væskeinntak og varm årstid fører til at kroppstemperaturen øker, og det kan være farlig for kroppen.

Derfor råder hun foreldre til å redusere barns fastetid.

– Det kan være lurt at barn begynner i det små, foreslår ernæringsfysiologen.

Hun anbefaler at foreldre til barn som ønsker å faste oppsøker råd fra fastlegen.

Barn ikke pålagt faste
Både Afsar og Alaa Mohamed, lærer ved Urtehagen videregående privatskole, påpeker at islam ikke pålegger barn å faste.

Folk som lider av mentale sykdommer, er fritatt alle religiøse plikter, også fra fasten. Det fortalte læreren under sitt foredrag.

Bakgrunnen for fast
Fasten er den tredje av de fem grunnpilarene i islam. Ifølge Koranen er voksne og friske muslimer pålagt å faste.

– Men muslimer er ikke pålagt å overvåke hverandre. Det er opp til hver og en hvorvidt man skal faste. Det betyr at vi ikke skal fungere som kontrollinstans overfor hverandre. Fasten er kun mellom den fastende og Gud, sier Afsar.

Alaa Mohammed (andre fra venstre), lærer ved Urtehagen videregående privatskole, og Mehtab Afsar (høyre), generalsekretær i Islamsk Råd Norge, holdt foredrag under seminardagen “Barn og unge som faster”. De delte personlige erfaringer med faste. – Det er krevende å faste i 20 timer, fortalte de.
Foto : Nareen Mizoory

– Gud har gitt oss regler med gode intensjoner, sier Mohamed. 

Hun forklarer at den fastende oppnår selvkontroll, erkjennelse og bevissthet. I tillegg ligger det velsignelse i faste, og den fastende får sterkere tro på Gud, forteller hun.

– For meg er det en trygghet å vite at jeg kommer til å få belønning fra Gud for å faste, sier hun. 

Hun selv har erfart at hun har hatt godt av å faste. Det har gitt henne selvdisiplin.

Ramadan og faste:
– Ramadan er navnet på den niende måneden i den muslimske kalenderen
– Ifølge Koranen var det da Koranen, muslimenes hellige skrifter, ble åpenbart for Muhammed
– Muhammed er den siste muslimske profeten
– Derfor er det i den måneden muslimer skal faste
– Den fastende må avstå fra mat og drikke og fra det seksuelle samlivet fra morgengry til solnedgang
– Alle voksne og friske er pålagt å faste
– Kvinner som har mens, kvinner i barseltiden, folk med alvorlig sykdom og reisende har fritak fra hovedregelen. De kan faste ved senere tidspunkt så lenge det er innen neste Ramadan-måned
– Også eldre folk og folk med alvorlig kronisk sykdom kan avstå fra fasten. I og med at de ikke kan faste ved et annet tidspunkt heller, må de betale kaffarah, et vederlag

Saken publisert i Utrops papirutgave juni 2014