Høyeste antall asylsøkere til Tyskland siden 2017

Stadig flere asylsøkere ankom Tyskland i 2021, ifølge tall fra regjeringen.
Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons
I 2021 ble det registrert det høyeste antallet asylsøkere til Tyskland siden 2017, viser nye tall.
62Shares

Landet mottok totalt 190.800 asylsøknader i 2021, ifølge tall fra den føderale etaten for migranter og flyktninger.

Rundt 148.000 av disse var utlendinger som søkte om asyl i Tyskland for første gang. Rundt 17 prosent av disse søknadene ble sendt inn for barn under ett år som ble født i Tyskland.

Ifølge tallene kom den største gruppen asylsøkere til Tyskland fra Syria, men antallet afghanere som søkte om asyl har gått opp.

I 2020 ble det sendt inn rundt 122.000 asylsøknader til Tyskland, men det tallet er trolig lavere enn normalt på grunn av reiserestriksjoner som følge av koronaviruset.