Internasjonal undersøkelse: Nordmenn jobber i ferien

 
Foto: Randstad International
Tre av 10 nordmenn føler seg presset til å jobbe i ferien. 44 prosent kobler ikke helt av fordi de vil være involvert gjennom sommeren, viser en ny internasjonal undersøkelse.

Årets andre analyse fra verdens nest største bemannings-, rekrutterings- og HR-selskap, Randstad, omfatter 34 land verden rundt. Rapporten viser at sjefer i de asiatiske landene stiller langt strengere krav til tilgjengelighet i ferien, enn sine lederkolleger i Europa, Skandinavia og det amerikanske kontinentet:

I Norge svarer 44 prosent av de spurte at de håndterer jobbrelaterte oppgaver i ferien, fordi de liker å være involvert. 36 prosent svarer at de gjør dette fordi det forventes at de er tilgjengelige, mens 30 prosent rett og slett føler seg presset av sjefen til å svare på arbeidsrelaterte telefoner og eposter i ferien.

– Norske ledere har likevel ingen grunn til å skjemmes. Undersøkelsen viser at vi ligger godt under det globale snittet, både i forventninger til tilgjengelighet, og press på å håndtere jobbrelaterte spørsmål. Vår norske, fleksible arbeidshverdag har skapt individuelle tilgjengelighetsbehov som i noen tilfeller ikke gjør det mulig for enkelte ansatte å skru av telefonen eller PC’en når man drar på ferie, sier administrerende direktør i Randstad, Camilla Grana (bildet).

Svensker og dansker stresser mindre
Våre kolleger i Sverige og Danmark er betydelig flinkere til å koble helt av i ferien. Bare 17 prosent av danskene sier de føler det samme tilgjengelighetspresset fra sjefen, mens 1/3 av svenske og danske arbeidstagere oppgir at de selv ønsker å være involvert i jobbspørsmål gjennom ferien.

– Hvis vi dukker ned i tallene, ser vi at jo yngre arbeidstagerne er, jo vanskeligere har de for å koble av i ferien. Dette henger tydelig sammen med tiden de samme gruppene bruker online via telefon, PC og nettbrett. Dessuten har vi gjennom flere år sett en utvikling der skillet mellom jobb og privatliv stadig viskes ut, legger Grana til.