– Integrering er investering

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne synes det er viktig å få frem historiene om hverdagsrasisme.
Foto: Fremskrittspartiet
God integrering av flyktninger og innvandrere er helt nødvendig for et bærekraftig samfunn, var blant hovedbudskapene under et dialogmøte i rådhuset i Kristiansand for noen uker siden.

Seminaret om bosetting og integrering av flyktninger var i regi av IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Representanter fra NAV, fylkesmannen, samt flere ordførere og rådmenn fra landsdelen var også til stede og fikk mulighet til å dele sine erfaringer, skriver Kristiansand kommune på sine hjemmesider.

Varaordfører Jørgen Kristiansen ga uttrykk for at Kristiansand kommune er klar til å ta sin del av ansvaret når det gjelder bosetting av flyktninger som har sittet lenge på mottak, og den nye gruppen syriske flyktninger.

Samtidig understreket varaordføreren at integrering av flyktninger og innvandrere krever innsats, og at det er viktig at de kommer i skole og i arbeid.

Henger sammen
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (bildet) hadde et eget innlegg der hun snakket om regjeringens ambisjoner for bosetting og integrering av flyktninger. Hun pekte på at det er i kommunene flyktningene bor, og at samarbeid og god dialog og informasjon mellom kommune og stat er viktig.

– Bosetting og integrering henger sammen. Kommunene må være på lag, og de må ikke tvinges til å ta imot flyktninger, sa statsråden som også utelukket såkalt selvbosetting, der flyktninger tidlig selv kan velge hvor de vil bo.

Statsråden løftet også blant annet frem at Norge i 2015 må bosette i overkant av 13800 flyktninger. Hun pekte også på at resultatene fra introduksjonsordningen på landsplan må bli bedre.