– Ikke bland religion og politikk

Hadia Tajik mener politikk og religion må holdes adskilt
Foto: Arbeiderpartiet
– Det er ingen gode argumenter for at religion skal være bærende for et politisk system, skriver Hadia Tajik (Ap) i en kronikk.

– Religion (har) gjennom årtusener er blitt brukt til å undertrykke, kue og begrense menneskers liv, slår Hadia Tajik fast i kronikken.

Hadia Tajik er nestleder i Arbeiderpartiet og tidligere kulturminister.

I kronikken, som ble publisert 1. august i år, argumenterer hun for at religion satt i system, ikke minst et politisk system, (først og fremst) vil være et middel for maktutøvelse. Ikke et middel for å skape nærhet til gud, eller dyrke religiøse fellesverdier som nestekjærlighet, solidaritet og antimaterialisme.

– I et slikt religiøst, politisk system vil ikke-troende eller annerledestroende også risikere forskjellsbehandling og diskriminering, skriver hun og konkluderer: – Det er ingen gode argumenter for at religion skal være bærende for et politisk system.

Hun mener imidlertid også at å holde politikk og religion adskilt ikke betyr at politikere må gjemme bort troen sin.

– Selvsagt kan også politikere ha en religiøs overbevisning som en del av sin drivkraft for å gjøre verden til et bedre sted, skriver hun.

Les hele kronikken her!