Nær dobling av antall returer fra Norge

Stadig flere blir uttransportert fra Norge, viser tall fra Politiets utlendingsenhet.
18.791 personer ble sendt ut fra Norge i 2021, nær en dobling fra året før. Dette er det høyeste antallet uttransporterte i løpet av et år.

Den store økningen skyldes koronarestriksjonene, opplyser politiet.

Mer enn ni av ti returer i fjor skyldtes bortvisninger etter den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen som ble innført i januar i fjor.

– Fram til slutten av september var arbeidet med å redusere importsmitte helt sentralt i den nasjonale smittevernstrategien. Bortvisningstallene viser omfanget av politiets arbeid i den nasjonale smittevernberedskapen, sier sjef Arne Jørgen Olafsen i Politiets utlendingsenhet (PU).

Pandemien har ført til vanskeligere forutsetninger for retur, blant annet på grunn av krav om vaksinasjon og/eller negativ PCR-test ved innreise til mange av landene PU returnerer personer til.

– Sett i denne sammenhengen er 96 tvangsreturer i asylkategorien noe vi kan være fornøyd med. Når PU har klart å effektuere et så stort antall vedtak fattet av UDI og Une, må vi kunne konkludere med at tvang har fremstått som troverdig når frivillighet ikke har fungert, sier Olafsen.

Totalt 267 mindreårige ble uttransportert i 2021, noe som er 56 flere enn året før.