Arbeidsministeren vil ha flere innvandrere i jobb

 
Foto: Bård Gudim/Frp Media
Altfor mange innvandrere får trygd i Norge, mener arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (bildet). Nå varsler han tiltak for å få flere ut i jobb.

– Antallet som går på sosialhjelp, er nå det høyeste siden 2005: 125.400 personer. 37 prosent av dem er innvandrere. Det er en så stor overrepresentasjon at vi ikke kan sitte stille og se på. Vi bruker nå 5,6 milliarder kroner på sosialhjelp. Innvandrerne får to milliarder, omgjort til drift av sykehjemsplasser utgjør det om lag 2.300 plasser, sier Eriksson til VG.

Arbeidsministeren viser til Statistisk sentralbyrås framskriving av folketallet som viser at det vil kunne øke fra dagens 5,1 milliarder til mellom 5,5 og 6 milliarder allerede i 2025. Innvandrerne vil da utgjøre 17 prosent av befolkningen, mot 12 prosent i dag.

Videre forteller han at han også jobber med en ny AAP-ordning (arbeidsavklaringspenger) og at ambisjonen er å legge den fram til våren.