Lars Gule forsvarer strømming av Breiviks forklaring

Ekstremismeforsker Lars Gule ser det som viktig at Breivik-saken får en presis mediedekning.
Foto: Grazyna Skarpås
Ekstremisme-forsker Lars Gule støtter medier som strømmer forklaringen til Anders Behring Breivik og mener åpenhet er viktig i rettssaker.

Til Klassekampen sier Gule at han mener det er problematisk at Breivik får spre sitt budskap. Samtidig synes forskeren det er viktig at rettssaken blir bredt og presist dekket.

– For meg er det springende punktet om terroristens tanker og holdninger blir gitt legitimitet, og jeg mener at en rettssal ikke er plattform som gir slik legitimitet, sier Gule, som er førsteamanuensis ved Oslo Met.

Han fastholder at det er viktig at rettssaker er så åpne som mulig.

– Det at allmennheten kan følge med på hva som foregår i en rettssal, er en styrke for rettsstaten, sier forskeren.

Cathrine Thorleifsson, som er forsker ved Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo, er uenig.

– Jeg synes mediene opptrer uansvarlig når de strømmer Breiviks forklaring. Vi vet at terrordømte bruker rettssaker som et middel for å oppnå oppmerksomhet. Kringkasting av propaganda og bilder er nøye planlagt for å inspirere andre høyreekstreme, sier hun til Klassekampen.

Påtalemyndigheten motsetter seg løslatelse, og saken behandles denne uka i Telemark tingrett i Skien. Den avsluttes torsdag.