Oppfordrer arbeidsministeren til å la asylsøkere jobbe

 
Foto: Norsk Folkehjelp
– Dagens lovgivning som begrenser asylsøkeres rett til arbeid hemmer en god integrering. Asylsøkere bør få midlertidig arbeidstillatelse mens de venter på at søknaden behandles slik at de kan komme seg i jobb og forsørge seg selv, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres (bildet).

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson varslet på mandag at det vil komme nye tiltak for å få flere innvandrere ut i jobb. Norsk Folkehjelp kommer nå med tilsvar til utspillet fra arbeids- og sosialminsiteren, og hevder Eriksson må innse at inkluderingsarbeidet må starte fra dag én etter ankomst til Norge.

– Tilbakemeldinger fra UDI viser at 90 % samarbeider med utlendingsmyndighetene om å fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon for å få en oppholdstillatelse i Norge. Da er det rimelig spesielt at samme dokumentasjon ikke regnes som god nok for å få en midlertidig arbeidstillatelse, sier generalsekretæren til NTB.

Innskrenket arbeidstillatelse siden 2009
I januar 2009 innskrenket daværende regjering asylsøkeres mulighet til å få midlertidig arbeidstillatelse ved å innføre svært strenge krav til identifikasjon. Det vil i praksis si at asylsøkere må fremlegge pass for å få arbeidstillatelse. Og selv når man har pass er det ingen garanti for at myndighetene godtar dette.

– Hvis en tredjedel av beboerne i mottak, altså rundt 5000 personer, får jobbe og forsørge seg selv, vil staten dessuten kunne spare rundt 500 millioner kroner i året på mottaksplasser og økonomiske bidrag. Dette burde være godt nytt for et Frp som er så opptatt av å måle kostnadene av innvandring, legger hun til.