UDI utviser eritreere etter asyljuks

Etter å ha fått pålegg om å granske asylsøknaden til 150 eritreere nærmere, har UDI utvist fire og tilbakekalt oppholdstillatelsen til 13 personer.

Siden høsten 2019 har Utlendingsdirektoratet (UDI) gransket asylsakene til 150 eritreere som har flyktet til Norge, søkt beskyttelse og fått opphold i landet, skriver Vårt Land.

Pålegget om granskningen kom som en instruks fra Justisdepartementet (JD) og daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Bakgrunnen var en reportasje i NRK om et arrangement i Oslo der både en høytstående person fra eritreiske myndigheter og eritreiske flyktninger skal ha vært til stede.

– UDI valgte 100 tilfeldige saker og 50 saker der vi hadde fått tips eller satt på informasjon om at det var gitt uriktige opplysninger ved søknad om asyl, sier Christine Roca, enhetsleder for kontroll i UDI.

Etter første runde satt UDI igjen med 60 saker. 90 ble lagt vekk. Det er nå fattet vedtak i 24 saker, mens 36 saker fremdeles er under granskning.

13 flyktninger får tilbakekalt oppholdstillatelsen enten permanent eller midlertidig, mens 11 saker er henlagt enten på grunn av mangel på bevis eller ingen bevis, og fire saker har endt med utvisning.