Aksjonerer for en ny innvandringspolitikk

Vil mobilisere innvandrere til å stemme: Bak (f.v) Hernan Rojas fra Marea Granate-Froa-Rødt, Pedro Oropeza fra Marea Granate, Karl Eldar Evang fra Foreningen tolvte januar, Sindre Mørk fra Marea Granate-Rød Ungdom, Marius Bozesan fra Marea granate. Foran (f.v): Leandro Perez - FROA-INLO, Jorge Balarezo fra FROA-INLO, Gulay Kutal fra SV, Ramil Aliyev fra Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral og Ziso Gkermostsi fra Marea granate
Foto: Are Vogt Moum
– Innvandrings- og integreringspolitikken tar for lite hensyn til innvandrerne selv. Det er meget viktig at innvandrere og minoriteter stemmer ved valget 14. september, sier aktivistene bak aksjonen Innvandringspolitiske spørsmål.

– Vi innvandrere er i for liten grad representert i alt fra organisasjoner, styrer og partier til næringsliv og media. Minoriteter utgjør 30 prosent av befolkningen i Oslo, men det gjenspeiles ikke i innflytelsen vi har, eller deltakelsen ved valget. For få innvandrere bruker stemmeretten. Vi mener at det virkelig er på tide at minoritetene setter sitt stempel på samfunnet. Én viktig måte å gjøre det på, er å stemme, sier Jorge Balarezo, somer leder for Felles råd for innvandrere i Oslo og Akershus (FROA).

Han er en av mange aktivister fra 12 ulike organisasjoner som nå gjør en innsats for å mobilisere innvandrere og minoriteter til å stemme og sette innvandringspolitikk på dagsordenen. 5. og 6. september arrangerer gruppa derfor “minoritetsvalgdag” i Oslo sentrum, der det blant annet blir fest, frikunst og konsert – og selvsagt informasjon om valget og hvordan man stemmer.

– Vi vil gjøre politikk interessant for innvandrere, særlig ungdom. Derfor planlegger vi også flere seminarer og arrangementer i regi av frivillighetsentralen vår, sier Ramil Aliyev, leder for Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral.

16 spørsmål
I tillegg til å mobilisere til valget er et mål med aksjonen å få tydelige svar fra alle de politiske partiene om innvandrings-, asyl- og integreringspolitikk, forteller Gülay Kutal, bystyrepolitiker for SV.

– Derfor har vi i fellesskap formulert 16 spørsmål til partiene, som vi krever skriftlige svar på. Vi tror at svarene vi får, kan gjøre politikken mer relevant for innvandrerbefolkningen og engasjere dem i valget, sier hun.

Også Foreningen av Tolvte Januar, som jobber med asylpolitiske spørsmål og for asylsøkeres rettigheter, er med i aksjonen.

– Vi lever i en tid nå hvor en enorm flyktningkatastrofe utspiller seg. Samtidig hardner politikken til flere steder i Europa. Det settes opp gjerder med piggtråd, det brukes tåregass og militæret mobiliseres. Også her i landet er det mange tegn til at politikken hardner til. Derfor trenger vi en debatt som tar opp flyktninger og papirløses rettigheter og arbeider mot tendensen til økt bruk av internering. Vi ser at rettighetene til papirløse, f eks helsehjelp, går i glemmeboka. Politikerne er unnvikende, sier Karl Eldar Evang fra foreningen.

Vil organisere innvandrere
Et mer langsiktig mål er å bygge en felles plattform for flest mulig innvandrer- og minoritetsorganisasjoner og grupper, forteller Sindre Mørk som representerer Marea Granate og Rød Ungdom. Marea Granate er et initiativ som springer ut av Indignados-bevegelsen i Spania og som jobber for spanske utvandreres rettigheter.

– Målet er å organisere og mobilisere innvandrere. Derfor er det godt å se at såpass mange organisasjoner allerede er med og at vi har fått til et arrangement før valget som forhåpentligvis vil være noe vi kan bygge videre på, sier Mørk.