Somaliere definert som et problem

0Shares

Kommunene sliter med å integrere somaliere. Mahdi Hassan liker dårlig å bli definert som et problem. – Mangel på kunnskap, sier Mahdi Hassan, tiltakskonsulent ved flyktningmottaket på Os.

Flyktningkonsulent Miguel Da Ruz i Hamar kommune mislikte invitasjonen til møtet:

-UDI har i ordlyden i innkallingen definert somalierne som et folkeslag som er spesielt problematisk å integrere. Dermed skapes det et inntrykk av at somaliere er et problem, mener Da Ruz ifølge Hamar Dagblad.

– Å lykkes med å integrere et folkeslag avhenger av tre faktorer: Innvandreren selv, myndighetene og lokalbefolkningen. Nordmenn må tørre å kontakte somaliere og dra somaliere inn i sitt eget nettverk, påpekte somalieren Bashe M. Musse, som har lang bosettings- og integreringserfaring rundt somaliere i Norge.