Polen bygger grensemur

Polen begynte tirsdag bygging av en ny grensemur mot Hviterussland som skal hindre flyktninger og migranter fra å ta seg inn i landet.

Den 5,5 meter høye muren skal etter planen dekke rundt halvparten av Polens 186 kilometer lange grense mot nabolandet, og den vil ifølge myndighetene koste rundt 3,7 milliarder kroner.

Polske myndigheter har fått kritikk fra dem som mener at muren vil hindre flyktninger å søke asyl i Polen, og naturvernere frykter også at den vil påvirke dyrelivet i det i området som for det meste er dekket av skog.

Etter planen skal muren stå ferdig alt i juni.