Kommune tilbyr informasjon om valget på ni språk

Brosjyrene med informasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er tilgjengelig på arabisk, engelsk, persisk, polsk, russisk, serbisk/bosnisk/kroatisk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk i tillegg til norsk (bokmål og nynorsk)
For å øke valgdeltakelsen blant innvandrere har Rakkestad kommune lagt ut informasjonsbrosjyrer om valget på ni ulike språk. 

– Det finnes ikke lokal statistikk på dette, men alt tyder på at valgdeltakelsen blant innvandrere i kommunen er generelt lav, sier valgstyresekretær May-Britt Lunde Nordli valgstyresekretær til Rakkestad avis.

Rakkestad kommune ønsker derfor å legge til rette for at flere innvandrere stemmer ved kommunevaget. De har i den forbindelse lagt ut informasjon om valget på ni ulike språk. Brosjyrene er laget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vi har brosjyrer med ni forskjellige språk bare her i Rakkestad. Disse ligger tilgjengelig på servicekontoret, NAV og familiesenteret. Det er foreløpig veldig få eksemplarer som er blitt tatt, forteller Nordli til Rakkestad Avis.

Trykket brosjyrer i begrenset opplag
Regjeringen har laget de fremmedspråklige brosjyrene om valget. I brosjyrene kan du ifølge regjeringens egen hjemmeside finne informasjon om hvem som har stemmerett, når, hvor og hvordan du stemmer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.

– Brosjyren er trykket opp i et begrenset opplag og blir i juni distribuert til organisasjoner som har bestilt den for videre distribusjon lokalt, heter det.

Dersom man har vært bosatt i en kommune i over tre år, kan man stemme ved fylkes- og kommunevalget selv om man ikke har statsborgerskap.