Myndighetene leter fortsatt etter familiene til to barn som kom alene til Norge fra Afghanistan

UDI og Politiets utlendingsenhet har ennå ikke funnet familien til to evakuerte afghanske gutter.
Norske myndigheter har ennå ikke funnet familien til to gutter som ble ekspress-evakuert til Norge fra Afghanistan i august.

I dagene etter at Taliban tok kontrollen i Afghanistan, ble 28 barn evakuert fra det norske feltsykehuset ved flyplassen i Kabul. De kom alene til Norge, men identiteten til 25 av dem ble avklart ganske raskt.

Sju av barna er så langt gjenforent med familien sin – tre i USA og fire i Norge. De fleste av foreldrene er fortsatt i Afghanistan. Men to gutter i tidlig tenårene har Politiets utlendingsenhet (PU) og UDI ikke funnet familien til, melder Vårt Land.

Håvard Bekk, leder for seksjonen for ID-avklaring ved PU, sier det kan være vanskelig å spore opp omsorgspersoner.

– Politiets oppgave med de evakuerte barna har vært å spore opp antatte omsorgspersoner og innhente så mye informasjon og dokumentasjon på både identitet, nasjonalitet, statsborgerskap og forbindelser til nær familie og slekt som overhodet mulig, slik at en eventuell gjenforening kunne finne sted så fort som mulig, skriver Bekk i en epost til Vårt Land.