Vil ha egen integreringspolitikk for samiske områder

Sametinget bør ha egen integreringspolitikk, mener sametingsrepresentant
Foto: Wikimedia Commons
Sametinget bør utarbeide sin egen flyktning- og integreringspolitikk for innvandrere og flyktinger som kommer til samiske områder, mener Árjas sametingsrepresentant Laila Susanne Vars.
0Shares

– Sametinget må snakke om hvordan integreringspolitikk vi skal ha når det kommer innvandrere og flyktninger. Blant annet om hvordan de skal lære samisk språk og om samisk kultur, sier fra Vars til NRK.

Laila Susanne Vars
Foto : Sametinget
Vars ønsker en dialog mellom Sametingsrådet og de øvrige institusjoner om forholdene i samiske kommuner.

– Sametingsrådet må kunne fortelle hvordan situasjonen er i de samiske kommunene, om de samiske kommunene i det hele tatt kan ta imot flyktninger og om hvilke behov de kommunene har som kan ta imot flyktninger, forteller Vars.

Gir konkrete forslag
Ifølge NRK er det ikke fremmet noen konkrete forslag for hvordan samiske kommuner skal jobbe med utfordringer knyttet til integrering, men Vars nevner helsetilbud som et viktig tiltak.

– Vi ser at det er utfordringer og at det kan bli problemer. Vi har jo lang erfaring med å leve sammen med andre folk, men dette er en spesiell situasjon fordi det er snakk om folk som har opplevd krig og har vært i en nødsituasjon. Det krever at helsetilbud er på plass i de områdene hvor de skal bosettes.