Går inn for å øke kontrollen med asyltilstrømningen

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
– Ukontrollert forflytning av store folkegrupper gjennom Europa uten grensekontroll og registrering kan ikke fortsette, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).
0Shares

– Situasjonen i dag undergraver respekten for Schengen- og Dublinregelverket, og skaper både sikkerhetsutfordringer og krevende situasjoner for flere lands mottaksapparat. Det er helt vesentlig å få kontroll over Schengens yttergrense og arbeide målrettet for å redusere asyltilstrømningen til Europa. På disse områdene er Norge avhengig av et tett samarbeid med EU og EUs medlemsland, sier justis- og beredskapsministeren til regjeringen.no.

For å sikre registrering og avklaring av identitet ved ankomst, mener regjeringen at må det opprettes grensekontrollpunkter hvor Schengenlandene bidrar med kapasitet for å sikre tilfredsstillende kvalitet. Folk uten beskyttelsesbehov kan returneres kort tid etter registrering.

Vil skjerpe kontrollene
Om lag halvparten av de som ankommer Schengens yttergrense kommer fra land med relativt lav sannsynlighet for opphold.

– Alle land må sørge for å registrere personer som ankommer eller oppholder seg der, selv om de ikke søker asyl. Vi vil skjerpe vår territorialkontroll i så måte. Ved å sikre grensekontrollpunkter, såkalte «hotspots», og fullverdige registreringssystemer er målet å få kontroll over og redusere tilstrømningen av asylsøkere til Europa, sier Anundsen.